Пријемни испит из енглеског језика – упутство за ученике

Полагање писменог дела пријемног испита ће се одржати у суботу, 21.05.2022. године, 13 – 15 ч. а усмени део у недељу, 22.05.2022. године од 10ч. Потребно је да кандидати дођу 45 минута пре почетка теста.

Пријемни испит за упис у одељење у коме се део наставе остварује на енглеском језику састоји се из провере знања енглеског језика.На пријемном испиту проверавају се знања из све четири језичке вештине (слушање, читање, писање и говор) на нивоу А2 Заједничког европског оквира за живе језике. Кандидат може да оствари највише 20 бодова на пријемном испиту из енглеског језика.

Пријемни испит састоји се из два дела, и то: израде писменог теста из енглеског језика и усмене провере знања енглеског језика.Кандидат на писменом тесту из енглеског језика може да оствари највише 15 бодова. Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања страног језика уколико на писменом тесту из страног језика оствари најмање 9 бодова.
Кандидат на усменој провери знања може да оствари највише 5 бодова.
Кандидат је положио пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из енглеског језика.

Коначни одговори и поступак се пишу хемијском оловком. Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани.

Понети оверену ђачку књижицу и проверити прибор за писање.
Све информације везане за пријемне испите могу да се прате на сајту Гимназије “Бора Станковић”, односно на порталу Моја средња школа.

Свим кандидатима пуно успеха на пријемном испиту!

Пријемни испит из биологије и хемије – упутство за ученике

Тест из биологије је у суботу, 14.05. 2022.године, од 10 – 12ч. Тест из хемије је истог дана од 14 – 16ч. Потребно је да ученици дођу 45 минута пре почетка теста.

Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту. Ако је кандидат полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат. Ако је кандидат полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резултат остварен само на једном тесту.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из биологије, или најмање 120 бодова на тесту из хемије.

Коначни одговори и поступак се пишу хемијском оловком. Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани. На тесту хемије могу се користити калкулатори са основним математичким операцијама.

Понети оверену ђачку књижицу и проверити прибор за писање.
Све информације везане за пријемне испите могу да се прате на сајту Гимназије “Бора Станковић”, односно на порталу Моја средња школа.

Свим кандидатима пуно успеха на пријемном испиту!

Продужен је рок за подношење пријава за полагање пријемних испита.

У периоду од 11 – 15.04.2022. годину, пријаву за полагање пријемног испита, родитељ односно други законски заступник кандидата, моћи ће да поднесе само у средњој школи у којој се полаже пријемни испит.