новости

Коначни резулати Окружног такмичења из математике

Коначни резулати Окружног такмичења из математике и пласман на Државно такмичење:

Okruzno matematika konacni 2020-21

Председник такмичарске комисије
Ненад Тотић

Припремна настава за специјализована одељења

Одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију

Распоред припрема за полагање пријемног испита из биологије

Настава ће бити реализована online-google classroom.

Код за улазак у учионицу : g62tocg  

Датум Време Предмет Област Предметни наставник
24.3.2021. 12 : 00 Биологија Ботаника М. Васиљевић
30.3.2021 20:00 Биологија Антропологија М. Цветковић
10.4.2021. 12:00 Биологија Антропологија Ј. Манојловић
13.4.2021. 20:00 Биологија Зоологија Г. Стефановић
29.4.2021. 18:30 Биологија Зоологија Ј. Манојловић
5.5.2021. 12:00 Биологија Екологија и заштита животне средине М. Васиљевић

 

Распоред припрема за полагање пријемног испита из хемије

Код за улазак у учионицу:  v7vkxqt

Датум Време Предмет Област Предметни наставник
15.03.2021. 12:30 Хемија Материја, физичке и хемјске особине супстанци.

Физичке и хемијске промене. Агрегатна стања.

Смеше и поступци за раздвајање смеша

 Сандра Стојановић
22.03.2021. 13:00 Хемија Структура атома. Изградња ПСЕ. Хемијске везе. Релативна атомска и молекулска маса.

Кристални системи.

Љиљана Миладиновић
29.03.2021. 12:30 Хемија Раствори, растворљивост. Масени удео. Значај воде Љиљана Миладиновић
05.04.2021. 13:00 Хемија Хемијске реакције. Мол, моларна маса. Закон сталних масених односа. Стехиометријска израчунавања Ивана Тонса
12.04.2021. 12:00 Хемија Неметали. Оксиди неметала. Киселине.

Водоник, азот, сумпор, угљеник

Милена Станковић
19.04.2021. 13:00 Хемија Метали. Оксиди метала. Базе.

Калцијум, гвожђе, алуминијум, бакар.

Јелена Милић
26.04.2021. 12:30 Хемија Соли. Добијање соли. Електролитичка дисоцијација Сандра Стојановић
10.05.2021. 12:30 Хемија Угљоводоници: алкани, алкени, алкини, арени Ивана Тонса
17.05.2021. 13:00 Хемија Органска једињења са кисеоником. Алкохоли, карбоксилне киселине, естри Биомолекули: масти, шећери, аминокоселине, протеини, витамини Јелена Милић

 

Билингвално одељење природно-математичког смера

Распоред  припремне наставе из енглеског језика:

– Четвртак од 12 до 13 часова ( у преподневној смени).

– Четвртак од 18 до 19 часова  ( у послеподневној смени).

Припремна настава почиње 04.03.2021. у 18h и биће реализована online-google classroom. Ученици ће добити на сајту школе линк за улазак у учионицу.

Код за улазак у учионицу 6mbqgxz

 

Одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Припремна настава из математике за пријемни за упис одвијаће се преко гугл учионице.

Приступни код за гугл учионицу је: appikpl

Линк позива: https://classroom.google.com/c/Mjg1NjY1NzgwMzQ0?cjc=appikpl

 

Oкружно такмичење из физике

У суботу, 20. фебруара 2021. год, одржано је окружно такмичење из физике, под отежаним околностима и посебним мерама заштите сходно тренутној  епидемиолошкој ситуацији. Наши ученици су показали да  могу одговорити изазовима чак и у таквим условима, што потврђују  награде и похвале које су освојили у својим категоријама:

Први разред

Петар Здравковић I6  , прва награда, наставник Снежана Јанковић

Марко Ђорђевић I2   , прва награда, наставник Јелена Алексић

Павле Павковић I7  , прва награда, наставник Снежана Јанковић

Маја Васиљевић I6  , трећа награда, наставник Снежана Јанковић

Наталија Живановић I6  , трећа награда , наставник Снежана Јанковић

Други разред

Богдан Богдановић II1  , прва награда, наставник Марија Ђурић

Трећи разред

Тијана Предић  III1  , прва награда, наставник Гордан Станојевић

Марко Живковић III2   , трећа награда, наставник Гордан Станојевић

Четврти разред

Ема Пауновић IV1, прва награда, наставник Гордан Станојевић

Петар Коруновић IV4, похвала, наставник Снежана Јанковић

Ове године није било могуће реализовати државни ниво такмичења по пропозицијама Правилника о такмичењима, па је позвано по 25 ученика у свакој категорији по разреду. У складу са тим на државно такмичење из бета категорије није позван ни један ученик првог разреда из Ниша, а из гама категорије је позван

Павле Павковић I7  .

Из осталих разреда позвани су следећи ученици, који се такмиче у бета категорији:

Богдан Богдановић II1  ,

Тијана Предић  III1  ,

Марко Живковић III2   ,

Ема Пауновић IV1 ,

Петар Коруновић IV4 .

Свим учесницима окружног такмичења честитамо на постигнутим резултатима, а ученицима који су се пласирали за државно такмичење  желимо много успеха.