новости

Пријемни испит за билингвално одељење

Пријемн испит из енглеског језика за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику је у суботу и недељу 08. и 09. маја 2021. године.

Полагање писменог дела пријемног испита ће се одржати у суботу, 08. 05. 2021.
године, 10 – 12 ч а усмени део у недељу, 09.05.2021. године од 10ч. Потребно је да
кандидати дођу 45 минута пре почетка теста.

Пријемни испит за упис у одељење у коме се део наставе остварује на енглеском
језику састоји се из провере знања енглеског језика. На пријемном испиту проверавају
се знања из све четири језичке вештине (слушање, читање, писање и говор) на нивоу
А2 Заједничког европског оквира за живе језике. Кандидат може да оствари највише
20 бодова на пријемном испиту из енглеског језика.

Пријемни испит састоји се из два дела, и то: израде писменог теста из енглеског језика
и усмене провере знања енглеског језика. Кандидат на писменом тесту из енглеског
језика може да оствари највише 15 бодова. Кандидат испуњава услов за усмену
проверу знања страног језика уколико на писменом тесту из страног језика оствари
најмање 9 бодова.

Кандидат на усменој провери знања може да оствари највише 5 бодова.

Кандидат је положио пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из енглеског
језика.

Коначни одговори и поступак се пишу хемијском оловком. Одговори који су написани
графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани.
Понети оверену ђачку књижицу и проверити прибор за писање.

Пријемни испит биће реализован уз поштовање свих прописаних противепидемијских
мера и у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.

Ученици и сви који улазе у школски простор су у обавези да све време носе маске на
прописан начин. Дезинфекција руку је обавезна на улазу у зграду, као и држање
физичке дистанце од два метра.

Неопходно је придржавати се упутства дежурних наставника и запослених у школи,
како би се смањила могућност заразе.

Све информације везане за пријемне испите могу да се прате на сајту Гимназије “Бора
Станковић”, односно на порталу Моја средња школа.

Свим кандидатима пуно успеха на пријемном испиту!

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију је у суботу 15. маја 2021. године и то:

  • од 10 до 12 сати – тест из биолоогије
  • од 14 до 16 сати – тест из хемије

Потребно је да ученици дођу 45 минута пре почетка теста.

Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у
гимназији може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту. Ако је кандидат полагао оба
теста, рачуна се само бољи резултат. Ако је кандидат полагао оба теста и на сваком освојио исти
број бодова, бодује се резултат остварен само на једном тесту.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у
гимназији положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из биологије,
или најмање 120 бодова на тесту из хемије.

Коначни одговори и поступак се пишу хемијском оловком. Одговори који су написани графитном
оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани. На тесту из хемије могу се
користити калкулатори са основним математичким операцијама.

Понети оверену ђачку књижицу и проверити прибор за писање.

Пријемни испит биће реализован уз поштовање свих прописаних противепидемијских мера и у
складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.

Ученици и сви који улазе у школски простор су у обавези да све време носе маске на прописан
начин. Дезинфекција руку је обавезна на улазу у зграду, као и држање физичке дистанце од два
метра.

Неопходно је придржавати се упутства дежурних наставника и запослених у школи, како би се
смањила могућност заразе.

Све информације везане за пријемне испите могу да се прате на сајту Гимназије “Бора Станковић”, односно на порталу Моја средња школа.

Свим кандидатима пуно успеха на пријемном испиту!

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Пријемни испит из математике за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику је у недељу 09. маја 2021. године од 10 до 12 часова.  Потребно је да кандидати дођу 45 минута пре почетка теста. Предвиђено време за израду теста је 120 минута.

Током рада се може користити графитна оловка гумица, лењир, троугао, шестар и
калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису
дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.
Коначни одговори и поступак се пишу хемијском оловком. Одговори који су написани
графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани.
Понети оверену ђачку књижицу и проверити прибор за писање.

Пријемни испит биће реализован уз поштовање свих прописаних противепидемијских
мера и у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.

Ученици и сви који улазе у школски простор су у обавези да све време носе маске на
прописан начин. Дезинфекција руку је обавезна на улазу у зграду, као и држање
физичке дистанце од два метра.

Неопходно је придржавати се упутства дежурних наставника и запослених у школи,
како би се смањила могућност заразе.

Све информације везане за пријемне испите могу да се прате на сајту Гимназије “Бора
Станковић”, односно на порталу Моја средња школа.

Свим кандидатима пуно успеха на пријемном испиту!