Пријемни испити у Гимназији “Бора Станковић”

– Пријемни испит из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА за упис ученика у природно-математичко двојезично српско-енглеско (билингвално) одељење одржава се у следећим терминима:

          -у понедељак 08.06.2020. од 10:00 до 12:00 часова је писмени део испита;

          -у уторак 09.06.2020. од 10.00 часова је усмени део испита.

– Пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ за упис ученика у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику је у среду 10.06.2020. од 10:00 до 12:00 часова.

-За упис ученика у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију пријемни испити су у петак 12.06.2020:

          -од 10:00 до 12:00 часова пријемни испит из БИОЛОГИЈЕ;

          -од 14:00 до 16:00 часова пријемни испит из ХЕМИЈЕ.

 

Приликом доласка у школу на полагање пријемних испита ученици треба да:

-ОБАВЕЗНО имају код себе своју ђачку књижицу са овереном фотографијом, ради идентификације;

-понесу са собом прибор који им је потребан за рад: хемијску оловку, графитну оловку, гумицу, као и калкулатор са основним рачунским операцијама, ако полажу хемију, биологију или математику-није дозвољено коришћење калкулатора на мобилним телефонима;

-буду у школи 45 минута пре почетка испита;

-у школску зграду уђу само они који полажу испит;

-по уласку у школску зграду обавезно дезинфикују руке;

-на огласној табли у централном холу школе, помоћу јединственог списка ученика сортираног по азбучном реду и нацрта школске зграде, пронађу учионицу у коју су распоређени, и упуте се право у њу, без задржавања у холу нити у ходницима школе;

– по завршетку испита напустите школску зграду без нужног задржавања.

 

Током боравка у школској згради ученици су дужни да носе заштитне маске које прекривају уста и нос, као и да одржавају физичку дистанцу.

 

Прелиминарни резултати пријемних испита биће објављени на огласној табли у холу школе по завршеном прегледању тестова, а најкасније до уторка 16.6.2020. до 8:00 часова.

Жалбе на прелиминарне резултате подноси родитељ/старатељ ученика у уторак 16.6.2020. од 10:00 до 16:00 часова.

Коначни резултати ће бити објављени до среде 17.6.2020. до 08:00 часова на огласној табли у холу школе.

 

ПРИЈЕМ ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА

Гимназија “Бора Станковић”, због ситуације узроковане пандемијом вируса COVID19, излази у сусрет ученицима који из оправданих разлога нису извршили пријављивање за полагање пријемних испита за упис у специјализована одељења у предвиђеном року, те ће прихватати и неблаговремене пријаве.

Начин пријављивања:

-Ученици који су извршили онлајн пријављивање за полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења почетком априла месеца путем сајта МПНТР, се пријављују слањем попуњеног електронског обрасца пријаве на мејл школе gimnazija@borastankovic.edu.rs и у тексту мејла наводе генерички број који су добили при првом онлајн пријављивању. Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита тако што потврди пријем мејла (одговор мејлом).

-Ученици који нису извршили онлајн пријаву (немају генерички број), могу да се пријаве попуњавањем и штампањем електронског обрасца пријаве, који лично предају у школи. Оверен примерак Пријаве је доказ да је извршено пријављивање за полагање пријемног испита.

 

Електронски образац пријаве се налази на сајту министарства (ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА) на следећем линку:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc  ).

У обрасцу пријаве се наводи шифра коју је ученик добио у матичној основној школи и која је уписана у његову ђачку књижицу. Ученици који немају шифре ће их доставити накнадно.

 

Пријемни испити у Гимназији “Бора Станковић” се полажу у следећим терминима:

-За упис ученика у природно-математичко двојезично српско-енглеско (билингвално) одељење пријемни испит из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА:

          -у понедељак 08.06.2020. од 10:00 до 12:00 часова је писмени део испита;

          -у уторак 09.06.2020. од 10.00 часова је усмени део испита.

-За упис ученика у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ је у среду 10.06.2020. од 10:00 до 12:00 часова.

-За упис ученика у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију пријемни испити су у петак 12.06.2020:

          -од 10:00 до 12:00 часова пријемни испит из БИОЛОГИЈЕ;

          -од 14:00 до 16:00 часова пријемни испит из ХЕМИЈЕ.

Припремна настава за полагање пријемних испита

Припремна настава из математике, хемије и биологије за полагање пријемних испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, односно за упис у одељење за ученике са посебним способностима за билогију и хемију, одвијаће се на даљину, помоћу гугл учионице.

Приступни код за учионицу (математика) је: iuqpghq

Приступни код за учионицу (хемија) је: h73as6t

Приступни код за учионицу (биологија) је: stiwix2

 

Припремна настава из енглеског језика за полагање пријемног испита за упис у природно-математичко одељење у ком се део наставе реализује на енглеском језику, тзв. билингвално одељење, такође ће се одвијати на даљину, помоћу гугл учионице.

Приступни код за учионицу за енглески језик је: uacej6e