Обавештење о пријемном испиту за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију

  • Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију – оба теста (и биологија и хемија) – одржаће се у суботу 13. маја од 9 часова биологија и од 15 часова хемија
  • Објављивање прелиминарних резултата на порталу МСШ (за оба теста): 14.05.2023. до 16 часова (најкасније у уторак, 16.05.2023. до 8 часова)
  • Подношење приговора на прелиминарне резултате пријемних испита у гимназијама за све пријемне испите, који ће бити одржани 13. маја, планирано је за уторак 16. мај од 8 до 16 часова (онлајн/електронски преко портала МСШ и/или непосредно/папирно у гимназији), а рок за унос података о коначним резултатима пријемних испита након решавања приговора је до уторка 16. маја до 17 часова.
  • Подношење приговора на прелиминарне резултате пријемних испита који ће бити одржани од 19. до 21. маја планирано је за уторак 23. маја.
  • Директори и овлашћена лица из основних школа ће преко својих налога на АП МСШ имати могућност прегледа (неће имати могућност било какве исправке/промене) података о излазности, прелиминарним и коначним резултатима пријемних испита, као и о поднетим приговорима, али само за “своје” ученике осмог разреда и то тек неколико сати након закључавања у средњим школама, односно по посебној сатници коју одређују МПНТР/РУК/ФОН, а која је најмање 2 сата након закључавања података у свим школама у Србији у којима се организује исти део теста пријемног испита. 
  • Родитељи ученика ће преко портала МСШ (https://mojasrednjaskola.gov.rs/Students) имати могућност увида у податке о пријемним испитима, али само за своју децу и само уколико су пријављени преко ауторизованих налога, односно преко есДневника, и то најмање неколико сати након закључавања података у свим средњим школама у Србији по посебној сатници коју одређује МПНТР/РУК/ФОН.
  • Као и претходних година коначни резултати пријемних испита не значе да су кандидати стекли право уписа, већ само да су стекли услов да конкуришу за упис (расподелу) за образовне профиле за које је неопходан положен одговарајући пријемни испит. Дакле, као и претходних година, неопходно је да кандидат, односно ученик обави још и Завршни испит (у јуну у својој ОШ) и попуни листу жеља у првом (или другом) уписном кругу крајем јуна у својој основној школи.
  • Као и претходних година, средње школе које организују пријемне испите не припремају ранг листе, нити уписују кандидате (ученике) који су положили пријемне испите, већ као и све остале средње школе чекају званичне извештаје МПНТР/РУК о коначној расподели ученика у првом и другом уписном кругу 5. и 7. јула.
  • Детаљније информације о самом току организације и спровођења пријемних испита (на пример: распореда по простријама / учионицама, непосредног подношења захтева / молби и сл) кандидат, ученик, односно његов родитељ може добити у Гимназији “Бора Станковић”.

Све званичне информације (и детаљне) о пријемним испитима се налазе на порталу МСШ:

Званичан (важећи) Календар (и сатница): 

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Calendars
Пријемни испити (све званичне информације о свим пријменим испитима, укључујући и правила полагања, бодовања и сл):

https://mojasrednjaskola.gov.rs/EducationalProfileEntranceExamDefinitions

Пријемни испити за специјализована одељења

ВАЖНО  ОБАВЕШТЕЊЕ

Рок за пријаву за полагање пријемних испита за специјализована одељења продужен је до петка, 28.04.2023. год. до  15 00. Пријаве се подносе непосредно у школи.

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију

субота 13.05.

9-11 ч – биологија

15-17 ч – хемија

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију кандидат полаже пријемни испит, тест из биологије и тест из хемије, који су сачињени у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања. Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту. Ако је кандидат полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат. Ако је кандидат полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резултат остварен само на једном тесту.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из биологије, или најмање 120 бодова на тесту из хемије.

Упутство за ученике

За сваки тест је предвиђено по 120 минута. 

Понети оверену ђачку књижицу, гумицу, графитну и хемијску оловку.

Коначне одговоре и поступак писати хемијском оловком

Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани. 

 

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика)

субота 20.05.

10-12 ч – математика

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике, који је сачињен у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Кандидат који положи пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику остварује право на рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Упутство за ученике

За рад је предвиђено 120 минута. 

Понети оверену ђачку књижицу, графитну и хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама: сабирање, одузимање, множење, дељење и проценат (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.

Коначне одговоре и поступак писати хемијском оловком.

Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани.

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ОДЕЉЕЊИМА

уторак-понедељак
18.04.-24.04. до 16 ч
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу
www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље,
односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној
бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру, и за неуаторизоване
кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису
евидентирани у централној бази Министарства
петак и понедељак
21.04 и 24.04. 09-16 ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним
школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање
пријемних испита