ВАЖНО: Продужен рок за пријављивање за полагање пријемних испита за специјализована одељења

Рок за пријављивање за полагање пријемних испита за специјализована одељења продужен је до четвртка, 22. априла до 12:00 сати.

Заинтересовани ученици могу до тог времена да поднесу пријаву за полагање пријеманог испита искључиво лично Секретару школе.

Пријављивање ученика за полагање пријемних испита за упис у специјализована одељења

У периоду од 12. до 15. априла, родитељи односно други законски заступници моћи ће да пријаве своје дете за полагање пријемног испита за упис у специјализована одељења гимназија, електронским путем преко портала Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs).
Сви који не користе предност електронског подношења пријава за полагање пријемног испита, пријаву у папирнатом облику моћи ће да поднесу доласком у школу 15. и 16. априла 2021. године.
Пријемни испити за специјализована одељења биће реализовани у периоду од 7. до 16. маја 2021. године.

Припремна настава за специјализована одељења

Одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију

Распоред припрема за полагање пријемног испита из биологије

Настава ће бити реализована online-google classroom.

Код за улазак у учионицу : g62tocq  

Датум Време Предмет Област Предметни наставник
24.3.2021. 12 : 00 Биологија Ботаника М. Васиљевић
30.3.2021 20:00 Биологија Антропологија М. Цветковић
10.4.2021. 12:00 Биологија Антропологија Ј. Манојловић
13.4.2021. 20:00 Биологија Зоологија Г. Стефановић
29.4.2021. 18:30 Биологија Зоологија Ј. Манојловић
5.5.2021. 12:00 Биологија Екологија и заштита животне средине М. Васиљевић

 

Распоред припрема за полагање пријемног испита из хемије

Код за улазак у учионицу:  v7vkxqt

Датум Време Предмет Област Предметни наставник
15.03.2021. 12:30 Хемија Материја, физичке и хемјске особине супстанци.

Физичке и хемијске промене. Агрегатна стања.

Смеше и поступци за раздвајање смеша

 Сандра Стојановић
22.03.2021. 13:00 Хемија Структура атома. Изградња ПСЕ. Хемијске везе. Релативна атомска и молекулска маса.

Кристални системи.

Љиљана Миладиновић
29.03.2021. 12:30 Хемија Раствори, растворљивост. Масени удео. Значај воде Љиљана Миладиновић
05.04.2021. 13:00 Хемија Хемијске реакције. Мол, моларна маса. Закон сталних масених односа. Стехиометријска израчунавања Ивана Тонса
12.04.2021. 12:00 Хемија Неметали. Оксиди неметала. Киселине.

Водоник, азот, сумпор, угљеник

Милена Станковић
19.04.2021. 13:00 Хемија Метали. Оксиди метала. Базе.

Калцијум, гвожђе, алуминијум, бакар.

Јелена Милић
26.04.2021. 12:30 Хемија Соли. Добијање соли. Електролитичка дисоцијација Сандра Стојановић
10.05.2021. 12:30 Хемија Угљоводоници: алкани, алкени, алкини, арени Ивана Тонса
17.05.2021. 13:00 Хемија Органска једињења са кисеоником. Алкохоли, карбоксилне киселине, естри Биомолекули: масти, шећери, аминокоселине, протеини, витамини Јелена Милић

 

Билингвално одељење природно-математичког смера

Распоред  припремне наставе из енглеског језика:

– Четвртак од 12 до 13 часова ( у преподневној смени).

– Четвртак од 18 до 19 часова  ( у послеподневној смени).

Припремна настава почиње 04.03.2021. у 18h и биће реализована online-google classroom. Ученици ће добити на сајту школе линк за улазак у учионицу.

Код за улазак у учионицу 6mbqgxz

 

Одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Припремна настава из математике за пријемни за упис одвијаће се преко гугл учионице.

Приступни код за гугл учионицу је: appikpl

Линк позива: https://classroom.google.com/c/Mjg1NjY1NzgwMzQ0?cjc=appikpl