Алумни

За 50. рођендан погледали смо иза на протекле године и решили да је време да окупимо наше некадашње ђаке, где год да су, у земљи или свету, рачунајући на њих као на пријатеље и поштоваоце Гимназије “Бора Станковић” као темељне установе свога образовања.

Са намером да развијемо мрежу поверења, припадништва и подршке једни другима, препознајмо се и поново постанимо једни другима опет видљиви и доступни!

 

Гимназија “Бора Станковић” из Ниша оснива Алумни клуб

 

Алумни(лат. lamnus – старатељство) је популарни назив за бившег припадника неке установе. Алумни удружења су уобичајена у свету а код неких организација имају и вековну традицију. Добровољно удруживање бивших ученика и пријатеља институције ради остваривања узајамне сарадње некадашњих и садашњих ученика и на разнолике размене и подршке у области образовања.

Позив за учлањење упућујемо свима онима који школу препознају као своју!

(У клуб се, по позиву, могу учланити и други грађани као почасни чланови, из реда професора, пријатеља или пословних сарадника.)

 

Циљеви алумни клуба:

  1. Обезбеђивање дугорочног контакта са својим бившим друговима и колегама из средњошколских дана;
  2. Међусобно повезивање и сарадња, као и размена информација о трендовима у професионалним и научним дисциплинама;
  3. Преношење знања и искустава садашњим ученицима, њихово мотивисање, усавршавање и подршка у проналажењу сопственог професионалног пута;
  4. Заштита и брига сваког појединца у његовом креативном развоју;
  5. Учествовање чланова Алумни на међународним и научним конференцијама, стручним скуповима и семинарима;
  6. Развијање сарадње између Гимназије и организација у којима раде бивши ученици;
  7. Помоћ ученицима да успешно започну каријеру и потрагу за послом;
  8. Сарадња са другим Алумни клубовима;
  9. Оснаживање репутације Школе и промовисање њених образовних интереса;
  10. Обележавање годињница и осталих јубиларних датума.