Предузетничка секција Гимназије Бора Станковић“ из Ниша

О секцији:
Предузетничка секција Гимназије „Бора Станковић“ је основана школске 2011/12. године. Покретач и ментор секције је професор географије Ана Вељковић, која је стручне квалификације из области ученичког предузетништва стекла похађајући обуке и семинаре које су организовала Достигнућа младих Србије, организација која делује у 121 земљи света а чија је мисија подстицање предузетништва код младих. Предузетничка секција Гимназије „Бора Станковић“ од самог оснивања има успешну сардњу са овом организацијом.
Сваке школске године, почетку рада секције претходи селекција полазника која се обавља тестирањем и разговором са ученицима који су се пријавили за рад у њој. Следи међусобно упознавање полазника секције и формирање тимова из којих ће у наредном кораку настати ученичке компаније. Компаније настају након што тимови представе своје пословне идеје које ће пре свега самостално развијати и остварити. Помоћ у раду им пружају ментор секције и ментори које им додењују Достигнућа младих Србије. Радећи на развоју производа и компаније, ученици развијају своју инвентивност али пре свега уче технике и вештине које су потребне како би успешно остварили своје пословне идеје (писање бизнис плана, израда СВОТ анализа, тимски рад, вештине комуникације и презентације, итд.).
Чланови секције учествују на такмичењима из три области: пословни изазов, социјално предузетништво и ученичке компаније. Такмичење ученичких компанија је уврштено у годишњи календар такмичења Министарства просвете и образовања. Нивои на којима се организују такмичења су: регионални, државни, балкански, европски и светски. Први наступ чланови секције имали су на такмичењу у организацији Банкарске академије из Београда. У наредном периоду уследила су учешћа на такмичењима у организацији Достигнућа младих Србије на којима су чланови секције оствариле значајне резултате:
Компанија „Грин графити“ (Green Graffiti) – прво место на државном такмичењу ученичких компанија 2015. године и пласман на европско такмичење у Берлину.
Александар Петровић – проглашен за једног од пет најбоњих младих европских лидера на европском такмичењу у Берлину.
Компанија „Сошл грин“ (Social Green) – друго место на државном такмичењу из области социјалног предузетнишва 2013 године.
Компанија „Ерго бук“ (Ergo Book) – специјална награда за компанију са најбољом употребом информационих технологији у маркетингу на државном такмичењу ученичких компанија 2016 године.
Поред тога запажен наступ је имала компанија „Багз-оф“ (Bugz-Off) чији производ је купила његова екселенција, господин Мајкл Кирби, тадашњи амбасадор Сједињених Америчких Држава у Србији.

Мото:
Инвентивност – знање – рад – успех

Мисија:
Предузетничка секција Гимназије „Бора Станковић“ ради на ширењу идеје предузетништва међу својим ученицима као будућим носиоцима друштвеног, економског и привредног развоја наше домовине.

Визија:
Сталном применом нових знања, вештина и примера добре праксе како из области предузетништва тако из сродних области, предузетнчка секција Гимназије „Бора Станковић“ тежи да одгоји ученичке компаније које ће, када се буду створили повољни друштвени услови, бити способне да самостално послују према тржишним принципима.

Циљеви:
Обука, оспособљавање и охрабривање ученика за покретање сопственог предузећа, самозапошљавање и рад у привредном амбијенту.
Научити ученике-предузетнике да успех пре свега зависи од њиховог рада, упорности и инветивности.
Одржавање традиције запажених резултата на такмичењима из области предузетништва.

Линкови:
http://www.ja-serbia.org/sr

 

 

„Green Grafitti” najbolja učenička kompanije u Srbiji