Директор школе           

Ненад Стефановић, професор математике 

Секретар           

Слађана Миленковић, дипл. правник

Наставници

Редни број
Презиме и име
Предмет
1.Ђорђевић Нађапрофесор српског језика и књижевности
2.Богдановић Миленапрофесор српског језика и књижевности
3.Ђорђевић Катаринапрофесор српског језика и књижевности
4.Станчић Михајловић Маријапрофесор српског језика и књижевности
5.Марковић Љиљанапрофесор српског језика и књижевности
6.Стевановић Анапрофесор српског језика и књижевности
7.Петровић Данијелапрофесор српског језика и књижевности
8.Цветковић Драганапрофесор српског језика и књижевности
9.Живковић Млађанпрофесор енглеског језика
10.Станковић Веснапрофесор енглеског језика
11.Петровић Николапрофесор енглеског језика
12.Крстић Татјанапрофесор енглеског језика
13.Димитријевић Мирјанапрофесор енглеског језика
14.Стојановић Татјанапрофесор немачког језика
15.Стојковић Слађанпрофесор немачког језика
16.Ташков Јеленапрофесор немачког језика
17.Пејић Соњапрофесор француског језика
18.Станковић Валентинапрофесор француског и латинског језика
19.Јовановић Наталијапрофесор руског језика
20.Цветковић Иванапрофесор италијанског језика
21.Митић Андрејпрофесор филозофије
22.Павловић Христинапрофесор филозофије
23.Лазаревић Брдар Катаринапрофесор социологије, устава и права грађања
24.Здравковић Мајапрофесор психологије
25.Тодоровић Оливерапрофесор историје
26.Петровић Владанапрофесор историје
27.Павловић Ружицапрофесор историје
28.Веселиновић Срђанпрофесор историје
29.Вељковић Анапрофесор географије
30.Радуловић Миленапрофесор географије
31.Богдановић Тамарапрофесор географије
32.Радојковић Миланпрофесор географије
33.Стефановић Горицапрофесор биологије
34.Васиљевић Маријапрофесор биологије
35.Манојловић Јасминапрофесор биологије
36.Станојевић Горданпрофесор физике
37.Јанковић Снежанапрофесор физике
38.Илић Иванапрофесор физике
39.Ђурић Маријапрофесор физике
40.Алексић Јеленапрофесор физике
41.Тонса Иванапрофесор хемије
42.Стојановић Сандрапрофесор хемије
43.Милић Јеленапрофесор хемије
44.Миладиновић Љиљанапрофесор хемије
45.Кваић Слађанапрофесор математике
46.Милошевић Иванапрофесор математике
47.Тотић Ненадпрофесор математике
48.Митић Маријапрофесор математике
49.Милетић Илић Анапрофесор математике
50.Милошевић Тамарапрофесор математике
51.Ивана Стаменковићпрофесор математике
52.Станојевић Анапрофесор математике, рачунарства и информатике
53.Станковић Дејанпрофесор рачунарства и информатике
54.Ивановић Миланпрофесор рачунарства и информатике
55.Стојиљковић Наташапрофесор рачунарства и информатике
56.Пешић Мајапрофесор рачунарства и информатике
57.Крстовић Митарпрофесор рачунарства и информатике
58.Пејчић Дејанпрофесор рачунарства и информатике
59.Илић Драганпрофесор рачунарства и информатике
60.Ђуришић Андријапрофесор рачунарства и информатике
61.Михајловић Владанпрофесор рачунарства и информатике
62.Младеновић Мирјанапрофесор рачунарства и информатике
63.Јанковић др Драганпрофесор рачунарства и информатике
64.Димковски Николапрофесор физичког васпитања
65.Симоновић Зоранпрофесор физичког васпитања
66.Станковић Немањапрофесор физичког васпитања
67.Урбанчић Маркопрофесор физичког васпитања
68.Арнаутовић Тањапрофесор физичког васпитања
69.Коцић Тањапрофесор музичке културе
70.Стојадиновић Илијапрофесор музичке културе
71.Радовановић Милицапрофесор ликовне културе
72.Крстић Јовановић Биљанапрофесор ликовне културе
73.Крстић Даркопрофесор веронауке

Стручна служба              

Ивана Живковић, психолог 

Ирена Делчев Веселиновић, педагог

Весна Цветковић, библиотекар

Рачуноводство

Сања Митровић, шеф рачуноводства 

Весна Лалић, благајник

Помоћно-техничко особље

Ненад Петковић , техничар одржавања инф. система        

Љубиша Илић, домар 

Мирко Татар, хигијеничар       

Владимир Динић, хигијеничар              

Владица Митић, хигијеничар 

Виолета Смиљковић, хигијеничар       

Ивана Николић, хигијеничар