Изборни програми за ученике који уписују први разред

Упис ученика у први разред школске 2020/2021. године је у четвртак и петак 09. и 10.07.2020. од 08.00 до 15.00 часова.

Упис се може реализовати или е-уписом или на досадашњи начин директно у школи.

Информације о упису се могу добити и позивањем телефонских бројева 018/527-621 или 018/522-044.

 

Приликом уписа ученици природно-математичког и друштвено-језичког смера бирају два од четири изборна програма који ће учити у 1.разреду.

Понуђени изборни програми су: Језик, медији и култура, Здравље и спорт, Уметност и дизајн, Примењене науке.

 

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Кроз изборни програм „језик, медији и култура»  ученици ће посебно учити да креирају информације, али и да разумеју прочитано у различитим медијима.

Овај програм би требало да допринесе развоју компетенција као што су одговорно учешће у демократском друштву, сарадња, решавање проблема и комуникација, те да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Јавни наступ, Креатори и примаоци медијских порука и Вредности и култура.

 ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

Oвај програм је направљен да ученици препознају значај телесног вежбања за унапређење квалитета живота као и  да се понашају одговорно према здрављу.

Циљ учења овог програма је да ученик на основу проучавања различитих аспеката здравог живота развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређења здравља и културе телесног вежбања.

 Осим физичког васпитања и биологије комбиноваће се и знања из хемије, физике, психологије и математике.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Спорт и психоактивне супстанце, Физичка активност и репродуктивно здравље, Правилна исхрана и Физичко вежбање у спорту и рекреацији.

 УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Љубитељи ликовног, српског, музичке културе и историје могу да изаберу програм «Уметност и дизајн», који је усмерен на развијање креативности и интелигенције, као и на отвореност за различите начине изражавања ставова и осећања. Предвиђено је да посебно утиче на развијање естетичке и компетенције за предузимљивост и орјентацију ка предузетништву.

Циљ учења овог предмета је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику , креативност,радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и  да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Инспирација и Обједињене уметности.

 ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Програм „Примењене науке“ би требало да оспособи ученике за разумевање и примену знања, законитости и принципа физике, биологије и хемије у свакодневном животу.

Циљ учења овог програма је да допринесе развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

Садржаји се реализују кроз следеће теме: Увод у истраживање и Мој пројекат.

 

 

Пријемни испити у Гимназији “Бора Станковић”

– Пријемни испит из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА за упис ученика у природно-математичко двојезично српско-енглеско (билингвално) одељење одржава се у следећим терминима:

          -у понедељак 08.06.2020. од 10:00 до 12:00 часова је писмени део испита;

          -у уторак 09.06.2020. од 10.00 часова је усмени део испита.

– Пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ за упис ученика у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику је у среду 10.06.2020. од 10:00 до 12:00 часова.

-За упис ученика у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију пријемни испити су у петак 12.06.2020:

          -од 10:00 до 12:00 часова пријемни испит из БИОЛОГИЈЕ;

          -од 14:00 до 16:00 часова пријемни испит из ХЕМИЈЕ.

 

Приликом доласка у школу на полагање пријемних испита ученици треба да:

-ОБАВЕЗНО имају код себе своју ђачку књижицу са овереном фотографијом, ради идентификације;

-понесу са собом прибор који им је потребан за рад: хемијску оловку, графитну оловку, гумицу, као и калкулатор са основним рачунским операцијама, ако полажу хемију, биологију или математику-није дозвољено коришћење калкулатора на мобилним телефонима;

-буду у школи 45 минута пре почетка испита;

-у школску зграду уђу само они који полажу испит;

-по уласку у школску зграду обавезно дезинфикују руке;

-на огласној табли у централном холу школе, помоћу јединственог списка ученика сортираног по азбучном реду и нацрта школске зграде, пронађу учионицу у коју су распоређени, и упуте се право у њу, без задржавања у холу нити у ходницима школе;

– по завршетку испита напустите школску зграду без нужног задржавања.

 

Током боравка у школској згради ученици су дужни да носе заштитне маске које прекривају уста и нос, као и да одржавају физичку дистанцу.

 

Прелиминарни резултати пријемних испита биће објављени на огласној табли у холу школе по завршеном прегледању тестова, а најкасније до уторка 16.6.2020. до 8:00 часова.

Жалбе на прелиминарне резултате подноси родитељ/старатељ ученика у уторак 16.6.2020. од 10:00 до 16:00 часова.

Коначни резултати ће бити објављени до среде 17.6.2020. до 08:00 часова на огласној табли у холу школе.

 

ПРИЈЕМ ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА

Гимназија “Бора Станковић”, због ситуације узроковане пандемијом вируса COVID19, излази у сусрет ученицима који из оправданих разлога нису извршили пријављивање за полагање пријемних испита за упис у специјализована одељења у предвиђеном року, те ће прихватати и неблаговремене пријаве.

Начин пријављивања:

-Ученици који су извршили онлајн пријављивање за полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења почетком априла месеца путем сајта МПНТР, се пријављују слањем попуњеног електронског обрасца пријаве на мејл школе gimnazija@borastankovic.edu.rs и у тексту мејла наводе генерички број који су добили при првом онлајн пријављивању. Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита тако што потврди пријем мејла (одговор мејлом).

-Ученици који нису извршили онлајн пријаву (немају генерички број), могу да се пријаве попуњавањем и штампањем електронског обрасца пријаве, који лично предају у школи. Оверен примерак Пријаве је доказ да је извршено пријављивање за полагање пријемног испита.

 

Електронски образац пријаве се налази на сајту министарства (ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА) на следећем линку:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc  ).

У обрасцу пријаве се наводи шифра коју је ученик добио у матичној основној школи и која је уписана у његову ђачку књижицу. Ученици који немају шифре ће их доставити накнадно.

 

Пријемни испити у Гимназији “Бора Станковић” се полажу у следећим терминима:

-За упис ученика у природно-математичко двојезично српско-енглеско (билингвално) одељење пријемни испит из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА:

          -у понедељак 08.06.2020. од 10:00 до 12:00 часова је писмени део испита;

          -у уторак 09.06.2020. од 10.00 часова је усмени део испита.

-За упис ученика у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ је у среду 10.06.2020. од 10:00 до 12:00 часова.

-За упис ученика у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију пријемни испити су у петак 12.06.2020:

          -од 10:00 до 12:00 часова пријемни испит из БИОЛОГИЈЕ;

          -од 14:00 до 16:00 часова пријемни испит из ХЕМИЈЕ.

Припремна настава за полагање пријемних испита

Припремна настава из математике, хемије и биологије за полагање пријемних испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, односно за упис у одељење за ученике са посебним способностима за билогију и хемију, одвијаће се на даљину, помоћу гугл учионице.

Приступни код за учионицу (математика) је: iuqpghq

Приступни код за учионицу (хемија) је: h73as6t

Приступни код за учионицу (биологија) је: stiwix2

 

Припремна настава из енглеског језика за полагање пријемног испита за упис у природно-математичко одељење у ком се део наставе реализује на енглеском језику, тзв. билингвално одељење, такође ће се одвијати на даљину, помоћу гугл учионице.

Приступни код за учионицу за енглески језик је: uacej6e

ОДЛАЖЕ СЕ ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА БРОЈА ПИ

У складу са одлуком Владе Републике Србије од 11.3.2020.године о забрани јавног окупљања у затвореним просторијама са више од 100 људи, Гимназија “Бора Станковић” одлаже манифестацију “Дан броја пи” заказану за петак 13.3.2020.године.

Манифестација ће се одржати накнадно, у складу са препорукама Владе Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

 У среду 4.3.2020. у 19:30 почиње одржавање бесплатне припремне настава из математике за ученике основних школа који су заинтересовани за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. Припремну наставу ће држати  наставници математике Гимназије “Бора Станковић”  у трајању од два школска часа. 

 

 У четвртак 5.3.2020. у 19:30 почиње одржавање бесплатне припремне настава из енглеског језика за ученике основних школа који су заинтересовани за упис у двојезично српско-енглеско тзв. билингвално одељење. Припремну наставу ће држати  наставници енглеског језика Гимназије “Бора Станковић” четвртком, у трајању од два школска часа, и то:  од 13:30 када Гимназија ради у преподневној смени, а од 19:30 када Гимназија ради у поподневној смени. 

 

 У петак 6.3.2020. у 12:00 почиње одржавање бесплатне припремне настава из хемије за ученике основних школа који су заинтересовани за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију. Припремну наставу ће држати  наставници хемије Гимназије “Бора Станковић” у трајању од два школска часа. 

Припремна настава из биологије ће се одржавати од уторка 24.3.2020.

 

За присуствовање припремној настави није потребна пријава.

За више информација о терминима одржавања припремне наставе погледати “Упис- опште информације”.

За више информација о смеровима за које се полаже пријемни испит погледати одељак “Смерови”.

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ПОВЕЉЕ АКАДЕМИКУ ДРАГОСЛАВУ МИХАИЛОВИЋУ

Наша Гимназија има привилегију да угости једног од највећих књижевника српске књижевности, академика и добитника највиших награда и признања, писца романа „Кад су цветале тикве“, „Петријин венац“, „Чизмаши“ – Драгослава Михаиловића.

Свечана додела Повеље Бора Станковић за допринос Србији одржаће се у понедељак 16.12.2019. године са почетком у 13 сати.

 

Учесници свечаности су проф. др Бојан Јовановић, антрополог, проф. др Јелена Јовановић, професор на филозофском факултет у Нишу и ученици: Маја Милић 4/6 , Марија Раичевић 4/5, Милена Миленковић 4/2 и Илија Ђорђевић Арсић 4/1.

Техничка подршака су ученици Димитрије Станојевић 3/1 и Владислав Милинковић 3/1.

 

 

ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Питања и одговори

 

Обавештење о продужењу рока

 

Измена конкурсне документације

 

Обавештење о измени конкурсне документације

 

Измењене стране конкурсне документације

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

Питања и одговори-страна 1

 

Питања и одговори-страна 2

 

Обавештење о измени конкурсне документације 2

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

 

Питања и одговори 3

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

Измењене стране конкурсне документације

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

Обавештење о измени конкурсне документације

 

Обавештење о измени документације

 

Измењене стране конкурсне документације

 

Обавештење о продужењу рока

 

Обавештење о измени документације 27.11.

 

Измењене стране конкурсне документације 27.11.

 

Обавештење о продужењу рока 27.11.

 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 1

Обавештење о закљученом уговору 2

Обавештење о закљученом уговору 3

Обавештење о закљученом уговору 4

Обавештење о закљученом уговору 5

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Питања и одговори

 

Питања и одговори 2

 

Одлука о обустави поступка- страна1

Одлука о обустави поступка- страна2

Одлука о обустави поступка- страна3

Одлука о обустави поступка- страна4

Одлука о обустави поступка- страна5

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору