Budva, 18-20.02.2022

U skladu sa uspešnom tradicijom promovisanja značaja argumentovane rasprave, kulture dijaloga i lepe reči, Centar za kreativnu komunikaciju ,,Logos,, Crna Gora, organizovao je međunarodno takmičenje – BUDVA OPEN.

Manifestacija se odvijala u dve oratorske discipline, odnosno kategorije:
1. Takmičenje u besedništvu
2. Debatni turnir u KP i WS formatu

Takmičenje u besedništvu

U ovom delu takmičenja u Budvi 2022. godine takmičili su se učenici u umeću  govora, odnosno besedništva. Za našu školu govorili su Petra Mladenović iz II4 i Mihajlo Simić iz II8. Žiri je ocenjivao besedu u sledećim segmentima: sadržinu besede, sugestivnost, stil i pravilnost govora. Imajući u vidu da je tema bila sobodnog tipa, naši učenici odlučili su da se predstave autorskim tekstovima o lepoti i ključnoj važnosti obrazovanja. Prvog dana organizovane su klasifikacije. Od 30 kadidata, biralo se 10 najboljih među kojima su se prasilara oba takmičara Gimnazije “Bora Stanković”. Time su dobili šansu da se takmiče kao finalisti.

U finalu, održanog sledećeg dana, Mihajlo je zauzeo šesto, a Petra deveto mesto. Time su ostvarili izuzetan uspeh i predstavili našu Gimnaziju na izvanredan način. 

Debatni turnir u KP i WS format

Nekoliko učenika naše škole oprobalo se i u debati i besedovanju. Naime, u saradnji sa Srednjom mješovitom školom "Danilo Kiš" u Budvi, naši gimnazijalci pozvani su da na takmičenju Budva Open 2022 predstavljaju našu školu, grad Niš i južnu Srbiju. Budva Open 2022 takmičenje sastoji se iz debatnog turnira i besedništva. U debatnom turniru učestvovale su dve maturantkinje – Neda Desić IV8 i Milica Disić IV7 i jedna učenica treće godine, Rasta Milić III5, u pratnji profesorke Olivere Todorović. 

Postoje dva formata po kojima se odvija debata – to su tzv. WS (world style/svetski format) i KP (Karl Popper). Naše učenice takmičile su se u Karl Popper formatu. Svaka debata pojedinačno se odvijala u različitim učionicama. U svakoj učionici nalazio se sudija, čija je uloga bila da beleži vreme govora svakog debatera, koje meri volonter, da pažljivo prati govore svih učesnika i boduje ih kako ponaosob, tako i kao grupu. Međusobno su se takmičila dva debatna tima od po tri debatera – afirmacijski i negacijski. Debateri unakrsno govore, po redu (prvi govornik afirmacije, prvi govornik negacije…), a između svakog, osim poslednja dva govora, odvaja se kratko vreme za unakrsno ispitivanje. Debata se zaključuje govorom trećeg debatera afirmacijskog, a zatim i  negacijskog tima, koji imaju za cilj da izvedu zaključke, analiziraju tačke sukoba i sumiraju prethodne govore članova svog tima. Naše predstavnice su se takmičile protiv dva debatna tima iz Kotora, tima iz Budve i tima iz Beograda.

“Osim što smo imale priliku da steknemo novo, lepo iskustvo, uvežbamo načine svog izražavanja, oformimo kritičko mišljenje i razvijamo svest, upoznale smo puno divnih ljudi iz različitih gradova sa kojima i dalje održavamo kontakt i nadamo se da će ta prijateljstva opstati.”

Naše takmičarke su zadovoljne svim aspektima takmičenja, kako samom debatom, tako i svim dešavanjima u okviru nje, i svakako će im ovo lepo iskustvo ostati dugo u sećanju!

Predstavnici Gimnazije "Bora Stanković" iz Niša, iz Budve su se, osim sa lepim uspomenama, vratili i sa izvanrednim rezultatima, koje su pratile simbolične nagrade.