Поштовани ученици, родитељи, колеге запослени у нашој школи,

одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја промењен је Календар образовно васпитног рада за основне и средње школе. У прилогу ове вести налази се званичан Допис у коjем можете да се информишете о свим променама у Календару.

Promena kalendara obrazovno vaspitnog rada u osnovnoj i srednjoj školi