ВАЖНО  ОБАВЕШТЕЊЕ

Рок за пријаву за полагање пријемних испита за специјализована одељења продужен је до петка, 28.04.2023. год. до  15 00. Пријаве се подносе непосредно у школи.

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију

субота 13.05.

9-11 ч – биологија

15-17 ч – хемија

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију кандидат полаже пријемни испит, тест из биологије и тест из хемије, који су сачињени у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања. Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту. Ако је кандидат полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат. Ако је кандидат полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резултат остварен само на једном тесту.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из биологије, или најмање 120 бодова на тесту из хемије.

Упутство за ученике

За сваки тест је предвиђено по 120 минута. 

Понети оверену ђачку књижицу, гумицу, графитну и хемијску оловку.

Коначне одговоре и поступак писати хемијском оловком

Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани. 

 

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика)

субота 20.05.

10-12 ч – математика

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике, који је сачињен у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Кандидат који положи пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику остварује право на рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Упутство за ученике

За рад је предвиђено 120 минута. 

Понети оверену ђачку књижицу, графитну и хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама: сабирање, одузимање, множење, дељење и проценат (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.

Коначне одговоре и поступак писати хемијском оловком.

Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани.