уторак-понедељак
18.04.-24.04. до 16 ч
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу
www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље,
односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној
бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру, и за неуаторизоване
кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису
евидентирани у централној бази Министарства
петак и понедељак
21.04 и 24.04. 09-16 ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним
школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање
пријемних испита