• Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију – оба теста (и биологија и хемија) – одржаће се у суботу 13. маја од 9 часова биологија и од 15 часова хемија
  • Објављивање прелиминарних резултата на порталу МСШ (за оба теста): 14.05.2023. до 16 часова (најкасније у уторак, 16.05.2023. до 8 часова)
  • Подношење приговора на прелиминарне резултате пријемних испита у гимназијама за све пријемне испите, који ће бити одржани 13. маја, планирано је за уторак 16. мај од 8 до 16 часова (онлајн/електронски преко портала МСШ и/или непосредно/папирно у гимназији), а рок за унос података о коначним резултатима пријемних испита након решавања приговора је до уторка 16. маја до 17 часова.
  • Подношење приговора на прелиминарне резултате пријемних испита који ће бити одржани од 19. до 21. маја планирано је за уторак 23. маја.
  • Директори и овлашћена лица из основних школа ће преко својих налога на АП МСШ имати могућност прегледа (неће имати могућност било какве исправке/промене) података о излазности, прелиминарним и коначним резултатима пријемних испита, као и о поднетим приговорима, али само за “своје” ученике осмог разреда и то тек неколико сати након закључавања у средњим школама, односно по посебној сатници коју одређују МПНТР/РУК/ФОН, а која је најмање 2 сата након закључавања података у свим школама у Србији у којима се организује исти део теста пријемног испита. 
  • Родитељи ученика ће преко портала МСШ (https://mojasrednjaskola.gov.rs/Students) имати могућност увида у податке о пријемним испитима, али само за своју децу и само уколико су пријављени преко ауторизованих налога, односно преко есДневника, и то најмање неколико сати након закључавања података у свим средњим школама у Србији по посебној сатници коју одређује МПНТР/РУК/ФОН.
  • Као и претходних година коначни резултати пријемних испита не значе да су кандидати стекли право уписа, већ само да су стекли услов да конкуришу за упис (расподелу) за образовне профиле за које је неопходан положен одговарајући пријемни испит. Дакле, као и претходних година, неопходно је да кандидат, односно ученик обави још и Завршни испит (у јуну у својој ОШ) и попуни листу жеља у првом (или другом) уписном кругу крајем јуна у својој основној школи.
  • Као и претходних година, средње школе које организују пријемне испите не припремају ранг листе, нити уписују кандидате (ученике) који су положили пријемне испите, већ као и све остале средње школе чекају званичне извештаје МПНТР/РУК о коначној расподели ученика у првом и другом уписном кругу 5. и 7. јула.
  • Детаљније информације о самом току организације и спровођења пријемних испита (на пример: распореда по простријама / учионицама, непосредног подношења захтева / молби и сл) кандидат, ученик, односно његов родитељ може добити у Гимназији “Бора Станковић”.

Све званичне информације (и детаљне) о пријемним испитима се налазе на порталу МСШ:

Званичан (важећи) Календар (и сатница): 

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Calendars
Пријемни испити (све званичне информације о свим пријменим испитима, укључујући и правила полагања, бодовања и сл):

https://mojasrednjaskola.gov.rs/EducationalProfileEntranceExamDefinitions