Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију:

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику: