Ученици наше школе учествују у реализацији радионице о ђачком предузетништву.

Финална презентација бизнис планова ученика у оквиру РАДИОНИЦА О ЂАЧКОМ
ПРЕДУЗЕТНИШТВУ под подршком Факултета ФЕФА из Београда, а у извођењу
Тренинг Центра Куће кластера одржаће се у среду, 11. априла 2018.  од
19.30-21.00h у просторијама Куће кластера, Г.М.Лешјанина 52.

8 група ученика презентоваће изабране бизнис идеје усмено у трајању 5-7
минута по групи. Уколико је ученицима потребан додатни час менторинга, могу
се јавити на 065/5207121. За потребе презентовања ученици могу користити
паное и PowerPoint презентације, а урађене бизнис планове треба доставити у
репрезентативном штампаном формату у једном примерку.

Финална презентација биће отворена за све заинтересоване (ученике,
родитеље, професоре, привреднике, медије).