Упис ученика у 1.разред школске 2019/2020. године

понедељак 8.7.2019. и уторак 9.7.2019. од 8:00 до 15:00 часова

Упис ученика у 1.разред школске 2019/2020. године

приликом уписа ученици прелиминарно бирају један од понуђених изборних предмета: верска настава или грађанско васпитање

Упис ученика у 1.разред школске 2019/2020. године

приликом уписа ученици природно-математичког и друштвено-језичког смера прелиминарно бирају 2 од понуђена 4 изборна програма

новости

УПИС УЧЕНИКА У 2, 3. И 4. РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

Упис ученика се врши у среду 28.8.2019. и четвртак 29.8.2019. од 9:00 до 13.00 часова.

За упис је потребно сведочанство о завршеном претходном разреду и пријава (купује се у књижари).

 

Изборни програми

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Кроз изборни програм „језик, медији и култура»  ученици ће посебно учити да креирају информације, али и да разумеју прочитано у различитим медијима.

Овај програм би требало да допринесе развоју компетенција као што су одговорно учешће у демократском друштву, сарадња, решавање проблема и комуникација, те да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Јавни наступ, Креатори и примаоци медијских порука и Вредности и култура.

 

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

Oвај програм је направљен да ученици препознају значај телесног вежбања за унапређење квалитета живота као и  да се понашају одговорно према здрављу.

Циљ учења овог програма је да ученик на основу проучавања различитих аспеката здравог живота развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређења здравља и културе телесног вежбања.

 Осим физичког васпитања и биологије комбиноваће се и знања из хемије, физике, психологије и математике.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Спорт и психоактивне супстанце, Физичка активност и репродуктивно здравље, Правилна исхрана и Физичко вежбање у спорту и рекреацији.

 

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Љубитељи ликовног, српског, музичке културе и историје могу да изаберу програм «Уметност и дизајн», који је усмерен на развијање креативности и интелигенције, као и на отвореност за различите начине изражавања ставова и осећања. Предвиђено је да посебно утиче на развијање естетичке и компетенције за предузимљивост и орјентацију ка предузетништву.

Циљ учења овог предмета је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику , креативност,радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и  да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Инспирација и Обједињене уметности.

 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Програм „Примењене науке“ би требало да оспособи ученике за разумевање и примену знања, законитости и принципа физике, биологије и хемије у свакодневном животу.

Циљ учења овог програма је да допринесе развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

Садржаји се реализују кроз следеће теме: Увод у истраживање и Мој пројекат.

Упис ученика у 1.разед

Упис ученика у 1.разред школске 2019/2020. године је у понедељак 8.јула и уторак 9.јула, од 8:00 до 15:00 часова.

За упис ученика је потребно:

-пријава за упис у средњу школу;

-извод из матичне књиге рођених;

-сведочанство о завршеном основном образовању (оригинал);

-уверење о положеном завршном испиту у основном образовању (оригинал).

Приликом уписа сви ученици прелиминарно бирају један од два понуђена изборна предмета: верска настава и грађанско васпитање.

Приликом уписа ученици природно-математичког и друштвено-језичког смера прелиминарно бирају два од четири понуђена изборна програма: 

-језик, медији и култура;

-здравље и спорт;

-уметност и дизајн;

-примењене науке.