ИЗВОД ИЗ КАЛЕНДАРА ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Предмет/назив такмичења Ниво такмичења Датум
Српски језик и језичка култура општински 23.3.2019.
Српски језик и језичка култура окружни 13.4.2019.
Српски језик и језичка култура републички 26.5.2019.
Књижевна олимпијада општински 2.3.2019.
Књижевна олимпијада окружни 30.3.2019.
Књижевна олимпијада републички 19.5.2019.
Страни језици школски 25.2.2019.
Енглески језик окружни 16.3.2019.
Енглески језик републички 6.4.2019.
Немачки, франц., руски, италијански окружни 17.3.2019.
Немачки, франц., руски, италијански републички 7.4.2019.
Руски језик- НИС олимпијада школски 15.4.2019.
Руски језик- НИС олимпијада међународни 25.5.2019.
Латински језик републички 18.5.2019.
Историја општински 23.3.2019.
Историја окружни 14.4.2019.
Историја републички 11.5.2019.
Социологија окружни 9.3.2019.
Социологија републички 23.3.2019.
Српска олимпијада филозофије републички 22.-24.3.2019.
Национална географска олимпијада школски 23.2.2019.
Национална географска олимпијада општински 24.3.2019.
Национална географска олимпијада окружни 13.4.2019.
Национална географска олимпијада републички 17.-19.5.2019.
Математика општински 19.1.2019.
Математика окружни 23.2.2019.
Математика републички 16.3.2019.
Математичка турнир-Архимедес републички 18.5.2019.
Математика-Мислиша окружни 14.3.2019.
Математика-Мислиша републички 21.4.2019.
Кенгур без граница-математичка смотра међународни 21.3.2019.
Рачунарство и информатика окружни 11.3.2019.
Рачунарство и информатика републички 14.4.2019.
Дабар-смотра из рач. и информатике школски 19.-24.11.2018.
Дабар-смотра из рач. и информатике републички 15.12.2018.
Физика општински 20.1.2019.
Физика окружни 23.2.2019.
Физика републички 22.-23.3.2019.
Астрономија школски 23.2.2019.
Астрономија општински 9.3.2019.
Астрономија окружни 30.3.2019.
Астрономија републички 11.-12.5.2019.
Хемија окружни 13.4.2019.
Хемија републички 10.-12.5.2019.
Биологија окружни 23.-24.3.2019.
Биологија републички 25.-26.5.2019.
Смотра истраживачких радова ученика окружни 10.2.2019.
Смотра истраживачких радова ученика републички 30.3.2019.
Национална еколошка олимпијада школски 17.3.2019.
Национална еколошка олимпијада окружни 21.4.2019.
Национална еколошка олимпијада републички 18.-19.5.2019.
Предузетништво-смотра уч. компанија окружни март 2019.
Предузетништво-смотра уч. компанија републички мај 2019.
Крос РТС-а кроз Србију републички 10.5.2019.

 

Професори којима се можете јавити за такмичењa:

Редни број
Предмет
Професор
1.Српски језикНађа Ђорђевић
2.МатематикаНенад Тотић
3.Рачунарство и информатикаМаја Пешић
4.ФизикаСнежана Јанковић
5. Хемија Љиљана Миладиновић
6.Музичка култураТања Коцић
7.Ликовна и култура Радовановић Милица
8. ИсторијаОливера Тодоровић
9.ГеографијаАна Вељковић
10.БиологијаЈасмина Манојловић
11.ФилозофијаАндреј Митић
12.Енглески језикТатјана Крстић
13.Немачки језикТатјанаСтојановић
14.Француски и латински језикВалентина Станковић
15.Италијански језикИвана Цветковић
16.Руски језикНаталија Јовановић
17.ПсихологијаСандра Мојашевић
18.Устав и права грађана/СоциологијаКатарина Лазаревић Брдар
19.Физичко васпитањеТања Арнаутовић

 

У оквиру припрема ученика за одређени ниво такмичења, предметни наставник може ученике да ослободи присуства редовној настави:

1 дан -за општинско такмичење
2 дана -за окружно и међуокружно такмичење
5 дана -за републичко такмичење

За први ниво квалификација за такмичење ученици се не ослобађају редовне наставе.