Erasmus+ међународни пројекат (код пројекта: 2020-1-DK01-KA201-075141) под називом The European Climate Change Curriculum (ECCC) (1.9.2020 – 31.8.2022) има за циљ развијање новог и иновативног приступа учењу о климатским променама у европском контексту. У њему учествују 4 средње школе и 5 невладиних организација које се баве заштитом животне средине из Србије, Данске, Холандије и Шпаније, чиме директно обухвата 27 представника ових партнерских организација и 128 ученика старости 15-18 година. Српски представници су из Ниша: Гимназија Бора Станковић и Центар за развој грађанског друштва PROTECTA. Носилац пројекта је Данска агенција за високо образовање.

Пројекат обухвата остваривање свог циља кроз:

  • израду електронске књиге од 120 страна намењене средњошколцима;
  • развијање виртуелне платформе где ученици и наставници могу да сарађују;
  • одржавање тродневних радионица за ученике у све четири земље;
  • промоцију пројекта на националном нивоу;
  • унапређење професионалних вештина и проширење интернационалне мреже партнерских организација.