ПРИЈЕМ ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА

Гимназија “Бора Станковић”, због ситуације узроковане пандемијом вируса COVID19, излази у сусрет ученицима који из оправданих разлога нису извршили пријављивање за полагање пријемних испита за упис у специјализована одељења у предвиђеном року, те ће прихватати и неблаговремене пријаве.

Начин пријављивања:

-Ученици који су извршили онлајн пријављивање за полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења почетком априла месеца путем сајта МПНТР, се пријављују слањем попуњеног електронског обрасца пријаве на мејл школе gimnazija@borastankovic.edu.rs и у тексту мејла наводе генерички број који су добили при првом онлајн пријављивању. Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита тако што потврди пријем мејла (одговор мејлом).

-Ученици који нису извршили онлајн пријаву (немају генерички број), могу да се пријаве попуњавањем и штампањем електронског обрасца пријаве, који лично предају у школи. Оверен примерак Пријаве је доказ да је извршено пријављивање за полагање пријемног испита.

 

Електронски образац пријаве се налази на сајту министарства (ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА) на следећем линку:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc  ).

У обрасцу пријаве се наводи шифра коју је ученик добио у матичној основној школи и која је уписана у његову ђачку књижицу. Ученици који немају шифре ће их доставити накнадно.

 

Пријемни испити у Гимназији “Бора Станковић” се полажу у следећим терминима:

-За упис ученика у природно-математичко двојезично српско-енглеско (билингвално) одељење пријемни испит из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА:

          -у понедељак 08.06.2020. од 10:00 до 12:00 часова је писмени део испита;

          -у уторак 09.06.2020. од 10.00 часова је усмени део испита.

-За упис ученика у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ је у среду 10.06.2020. од 10:00 до 12:00 часова.

-За упис ученика у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију пријемни испити су у петак 12.06.2020:

          -од 10:00 до 12:00 часова пријемни испит из БИОЛОГИЈЕ;

          -од 14:00 до 16:00 часова пријемни испит из ХЕМИЈЕ.

Додатно тумачење оцењивања ученика

Оригинални допис који је наша школа добила од Министарства просвете, науке и технолошког развоја а тиче се појашњења у вези оцењивања ученика у овој школској години можетепогледати кликом на слику испод.

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ОДЕЉЕЊА

Ученици КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ за полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења ће се пријављивати слањем мејла средњој школи и попунити електронски образац пријаве и у тексту мејла навести генерички број који су добили при првом онлајн пријављивању почетком априла месеца. Образац пријаве се налази на сајту министарства (ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА која се налази на следећем линку

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc  ).

У обрасцу пријаве се наводи шифра коју ученик добија и уписује се у његову књижицу. Ове шифре ће ученици доставити када их добију у матичној основној школи.

Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита тако што потврди пријем мејла (одговор мејлом).

Ученици који НИСУ УСПЕЛИ да изврше онлајн пријаву или се НИСУ УОПШТЕ пријавили (немају генерички број), могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца исте пријаве, који лично предају у школи коју  желе да упишу. Оверен примерак пријаве је доказ да је извршено пријављивање.

Календар активности за спровођење пријемног испита за упис у средњу школу за школску 2020/2021. годину се налази на линку

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/KALENDAR-PRIJEMNIH-ISPITA-LINK3.xls

С поштовањем,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Сви заинтересовани ученици за полагање пријемних испита за једно од специјализованих одељења у Гимназији “Бора Станковић” Ниш своје пријаве могу да пошаљу на емаил адресу школе: gimnazija@borastankovic.edu.rs

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА (СЛАЊЕМ МЕЈЛА ИЛИ ДИРЕКТНО) ОБАВЉА СЕ ОД 18. ДО 21. МАЈА 2020. ГОДИНЕ. 
ДИРЕКТНА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА  ОД 9:30 ДО 12:00 ЧАСОВА  У ЗГРАДИ ШКОЛЕ.