Упис у гимназију у којој се део наставе остварује на енглеском језику обавља се за одељење природно-математичког смера.

Пријемни испит за упис у одељење у коме се део наставе остварује на енглеском језику састоји се из провере знања енглеског језика.

На пријемном испиту проверавају се знања из све четири језичке вештине (слушање, читање, писање и говор) на нивоу А2 Заједничког европског оквира за живе језике.

Пријемни испит састоји се из два дела, и то:

1) израде писменог теста из страног језика и

2) усмене провере знања страног језика.

Кандидат на писменом тесту из страног језика може да оствари највише 15 бодова.

Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања страног језика уколико на писменом тесту из страног језика оствари најмање 9 бодова.

Кандидат на усменој провери знања може да оствари највише 5 бодова.

Пријемни испит полаже се у одговарајућој средњој школи.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику може да оствари највише 20 бодова на пријемном испиту из страног језика.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из страног језика.

Кандидат који положи пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе одвија на страном језику не испуњава услов за упис у филолошку гимназију.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику, и који конкурише за упис у гимназију, може да оствари највише 20 бодова на пријемном испиту из страног језика.

Кандидату за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику, и који конкурише за упис у образовни профил у стручној школи, положени пријемни испит представља услов за упис датог профила, без додавања додатних бодова приликом рангирања.

Кандидати који положе пријемни испит у школи у којој се део наставе остварује на страном језику за одговарајући језик могу да конкуришу за упис у школе у којима се део наставе остварује на страном језику у свим школама у Републици Србији које према Конкурсу уписују наведена одељења за језик за који су положили пријемни испит.

Такмичење ученика основне школе која су од значаја за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику, у смислу овог конкурса, јесте такмичење из страног језика, у организацији Друштва за стране језике и књижевности (енглески, немачки, руски, француски, италијански и шпански).

Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из страног језика, додељује се по 6 бодова за прво место, 4 бода за друго место и 2 бода за треће место. Изузетно, у случају када због угрожене безбедности и здравља ученика и запослених нису одржана такмичења у осмом разреду, кандидату се вреднују такмичења у седмом разреду.

            Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:

1) носилац Дипломе „Вук Караџић”,

2) остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту,

3) освојио већи број бодова на такмичењима,

4) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

 

Програм за први разред и број часова

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.
Српски језик и књижевност4148
2.I страни језик2
74
3.II страни језик274
4.Латински језик274
5.Историја274
6.Географија*274
7.Биологија274
8.Математика4148
9.Физика*274
10.Хемија*274
11.Рачунарство и информатика*274
12.Музичка култура137
13.Ликовна култура137
14.Физичко васпитање274
СВЕГА:301110
НАПОМЕНА: Предмети означени * се слушају на енглеском језику.

 

Програм за други разред и број часова

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.
Српски језик и књижевност3105
2.I страни језик270
3.II страни језик270
4.Психологија*270
5.Историја270
6.Географија*270
7.Биологија270
8.Физика*3105
9.Хемија*3105
10.Математика*5175
11.Рачунарство и информатика*-60
12.Музичка култура135
13.Ликовна култура135
14.Физичко васпитање270
СВЕГА:301110
НАПОМЕНА: Предмети означени * се слушају на енглеском језику.

 

Програм за трећи разред и број часова

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.
Српски језик и књижевност3108
2.I страни језик272
3.II страни језик272
4.Филозофија*272
5.Историја272
6.Географија272
7.Биологија3108
8.Математика*5180
9.Физика*3108
10.Хемија3108
11.Рачунарство и информатика*136+30
12.Физичко васпитање272
СВЕГА:301110
НАПОМЕНА: Предмети означени * се слушају на енглеском језику.

 

Програм за четврти разред и број часова

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.
Српски језик и књижевност4128
2.I страни језик2
64
3.II страни језик264
4.Устав и права грађана132
5.Социологија264
6.Филозофија264
7.Биологија*396
8.Математика*4128
9.Физика5160
10.Хемија*264
11.Рачунарство и информатика*132+30
12.Физичко васпитање264
СВЕГА:30990
НАПОМЕНА: Предмети означени * се слушају на енглеском језику.