Полагање теста из математике за упис у одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику ће се одржати у суботу 21.05. 2022. од 10-12 ч. Потребно је да кандидати дођу 45 минута пре почетка теста. Предвиђено време за израду теста је 120 минута.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Током рада се може користити графитна оловка гумица, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама(сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.

Коначни одговори и поступак се пишу хемијском оловком. Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани.

Понети оверену ђачку књижицу и проверити прибор за писање.

Све информације везане за пријемне испите могу да се прате на сајту Гимназије “Бора Станковић”, односно на порталу Моја средња школа.

Свим кандидатима пуно успеха на пријемном испиту!