од 04.04.2022. године у 8ч до 07.04.2022. године у 24ч

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства

 

07. и 08.04.2022. године, 09 -16ч

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита

 

14.05.2022. године, 10-12ч биологија; 14-16ч хемија

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија)

 

21.05.2022. године, 10-12ч математика

Пријемни испит (математика) за ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику и пријемни испит (математика) за ученике са посебним способностима за физику

 

21.05.2022. године, писмени тест 13-15ч; 22.05.2022. године, усмени испит oд 10ч

Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

 

16 – 24.05.2022. године

Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

 

16 – 24.05.2022. године

Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

 

17-25.05.2022. године

Коначни резултати пријемних испита

 

од 14.07.2022. године у 8ч до 20.07.2022. године у 24ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и  после другог уписног круга)

 

14. и 15.07.2022. године, 8-15ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у  школи, осим за упис у музичке и балетске школе

 

16.07.2022. године, 08-15ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

 

26. и 27.08.2022. године

Упис ученика у средње школе – трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе