ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

Припремна настава почиње 01.03.2022. Настава ће бити реализована online-google classroom.

Приступни код за гугл учионицу је: 7ssxrt3

 

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У БИЛИНГВАЛНО ОДЕЉЕЊЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА

– Четвртак од 12:00. до 13:00. часова ( у преподневној смени).

– Четвртак од 19:30. до 21:00. часова  ( у послеподневној смени).

Припремна настава почиње 03.03.2022. у 19:30 и биће реализована online-google classroom. 

Приступни код за гугл учионицу је:   6mbqgxz

 

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ХЕМИЈЕ ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ

Настава ће бити реализована online-google classroom.

Код за улазак у учионицу:  q4eqfbd

 

Датум Време Предмет Област Професор
15.03.2022. 12:30 хемија Материја, физичке и хемјске особине супстанци.
Физичке и хемијске промене.
Агрегатна стања.
Смеше и поступци за раздвајање смеша
Сандра Стојановић
31.03.2022. 13:00 хемија Структура атома.
Изградња ПСЕ.
Хемијске везе.
Релативна атомска и молекулска маса.Кристални системи.
Љиљана Миладиновић
29.03.2022. 12:30 хемија Раствори, растворљивост. Масениудео. Значај воде Љиљана Миладиновић
05.04.2022. 13:00 хемија Хемијске реакције.
Мол, моларна  маса.Закон сталних масених односа. Стехиометријска израчунавања
Ивана Тонса
12.04.2022. 12:00 хемија Неметали.
Оксидинеметала.
Киселине.
Водоник, азот, сумпор, угљеник
Милена Станковић
13.04.2022. 12:00 хемија Метали.
Оксиди метала.
Базе.
Калцијум, гвожђе, алуминијум, бакар.
Милена Станковић
31.04.2022. 12:30 хемија Соли. Добијање соли. Електролитичка дисоцијација Љиљана Миладинови
10.05.2022. 12:30 хемија Угљоводоници: алкани, алкени, алкини, арени Ивана Тонса
17.05.2022. 13:00 хемија Органска једињења с акисеоником. Алкохоли, карбоксилне киселине, естри. Биомолекули: масти, шећери, аминокоселине, протеини, витамини Јелена Милић

 

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ

Настава ће бити реализована online-google classroom.

Код за улазак у учионицу : g62tocq

 

Датум Време Предмет Наставне теме Професор
24.3.2022.  20: 00 Биологија 1.Јединство грађе и функције
као основа живота- I део
Марија  Васиљевић
30.3.2022. 20:00 Биологија 2.Јединство грађе и функције
као основа живота- II део
Јасмина Манојловић
11.4.2022. 20:00 Биологија 3. Човек и здравље Милена  Цветковић
14.4.2022. 20:00 Биологија 4. Порекло и разноврсност
живота
Јасмина Манојловић
29.4.2022. 20:00 Биологија 5. Наслеђивање и
еволуција
Горица Стефановић
5.5.2022. 20:00 Биологија 6. Живот у екосистему Марија  Васиљевић