Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију је у суботу 15. маја 2021. године и то:

  • од 10 до 12 сати – тест из биолоогије
  • од 14 до 16 сати – тест из хемије

Потребно је да ученици дођу 45 минута пре почетка теста.

Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у
гимназији може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту. Ако је кандидат полагао оба
теста, рачуна се само бољи резултат. Ако је кандидат полагао оба теста и на сваком освојио исти
број бодова, бодује се резултат остварен само на једном тесту.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у
гимназији положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из биологије,
или најмање 120 бодова на тесту из хемије.

Коначни одговори и поступак се пишу хемијском оловком. Одговори који су написани графитном
оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани. На тесту из хемије могу се
користити калкулатори са основним математичким операцијама.

Понети оверену ђачку књижицу и проверити прибор за писање.

Пријемни испит биће реализован уз поштовање свих прописаних противепидемијских мера и у
складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.

Ученици и сви који улазе у школски простор су у обавези да све време носе маске на прописан
начин. Дезинфекција руку је обавезна на улазу у зграду, као и држање физичке дистанце од два
метра.

Неопходно је придржавати се упутства дежурних наставника и запослених у школи, како би се
смањила могућност заразе.

Све информације везане за пријемне испите могу да се прате на сајту Гимназије “Бора Станковић”, односно на порталу Моја средња школа.

Свим кандидатима пуно успеха на пријемном испиту!