Рок за пријављивање за полагање пријемних испита за специјализована одељења продужен је до четвртка, 22. априла до 12:00 сати.

Заинтересовани ученици могу до тог времена да поднесу пријаву за полагање пријеманог испита искључиво лично Секретару школе.