– Пријемни испит из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА за упис ученика у природно-математичко двојезично српско-енглеско (билингвално) одељење одржава се у следећим терминима:

          -у понедељак 08.06.2020. од 10:00 до 12:00 часова је писмени део испита;

          -у уторак 09.06.2020. од 10.00 часова је усмени део испита.

– Пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ за упис ученика у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику је у среду 10.06.2020. од 10:00 до 12:00 часова.

-За упис ученика у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију пријемни испити су у петак 12.06.2020:

          -од 10:00 до 12:00 часова пријемни испит из БИОЛОГИЈЕ;

          -од 14:00 до 16:00 часова пријемни испит из ХЕМИЈЕ.

 

Приликом доласка у школу на полагање пријемних испита ученици треба да:

-ОБАВЕЗНО имају код себе своју ђачку књижицу са овереном фотографијом, ради идентификације;

-понесу са собом прибор који им је потребан за рад: хемијску оловку, графитну оловку, гумицу, као и калкулатор са основним рачунским операцијама, ако полажу хемију, биологију или математику-није дозвољено коришћење калкулатора на мобилним телефонима;

-буду у школи 45 минута пре почетка испита;

-у школску зграду уђу само они који полажу испит;

-по уласку у школску зграду обавезно дезинфикују руке;

-на огласној табли у централном холу школе, помоћу јединственог списка ученика сортираног по азбучном реду и нацрта школске зграде, пронађу учионицу у коју су распоређени, и упуте се право у њу, без задржавања у холу нити у ходницима школе;

– по завршетку испита напустите школску зграду без нужног задржавања.

 

Током боравка у школској згради ученици су дужни да носе заштитне маске које прекривају уста и нос, као и да одржавају физичку дистанцу.

 

Прелиминарни резултати пријемних испита биће објављени на огласној табли у холу школе по завршеном прегледању тестова, а најкасније до уторка 16.6.2020. до 8:00 часова.

Жалбе на прелиминарне резултате подноси родитељ/старатељ ученика у уторак 16.6.2020. од 10:00 до 16:00 часова.

Коначни резултати ће бити објављени до среде 17.6.2020. до 08:00 часова на огласној табли у холу школе.