Гимназија “Бора Станковић”, због ситуације узроковане пандемијом вируса COVID19, излази у сусрет ученицима који из оправданих разлога нису извршили пријављивање за полагање пријемних испита за упис у специјализована одељења у предвиђеном року, те ће прихватати и неблаговремене пријаве.

Начин пријављивања:

-Ученици који су извршили онлајн пријављивање за полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења почетком априла месеца путем сајта МПНТР, се пријављују слањем попуњеног електронског обрасца пријаве на мејл школе gimnazija@borastankovic.edu.rs и у тексту мејла наводе генерички број који су добили при првом онлајн пријављивању. Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита тако што потврди пријем мејла (одговор мејлом).

-Ученици који нису извршили онлајн пријаву (немају генерички број), могу да се пријаве попуњавањем и штампањем електронског обрасца пријаве, који лично предају у школи. Оверен примерак Пријаве је доказ да је извршено пријављивање за полагање пријемног испита.

 

Електронски образац пријаве се налази на сајту министарства (ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА) на следећем линку:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc  ).

У обрасцу пријаве се наводи шифра коју је ученик добио у матичној основној школи и која је уписана у његову ђачку књижицу. Ученици који немају шифре ће их доставити накнадно.

 

Пријемни испити у Гимназији “Бора Станковић” се полажу у следећим терминима:

-За упис ученика у природно-математичко двојезично српско-енглеско (билингвално) одељење пријемни испит из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА:

          -у понедељак 08.06.2020. од 10:00 до 12:00 часова је писмени део испита;

          -у уторак 09.06.2020. од 10.00 часова је усмени део испита.

-За упис ученика у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ је у среду 10.06.2020. од 10:00 до 12:00 часова.

-За упис ученика у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију пријемни испити су у петак 12.06.2020:

          -од 10:00 до 12:00 часова пријемни испит из БИОЛОГИЈЕ;

          -од 14:00 до 16:00 часова пријемни испит из ХЕМИЈЕ.