Упис ученика у 1.разред школске 2019/2020. године је у понедељак 8.јула и уторак 9.јула, од 8:00 до 15:00 часова.

За упис ученика је потребно:

-пријава за упис у средњу школу;

-извод из матичне књиге рођених;

-сведочанство о завршеном основном образовању (оригинал);

-уверење о положеном завршном испиту у основном образовању (оригинал).

Приликом уписа сви ученици прелиминарно бирају један од два понуђена изборна предмета: верска настава и грађанско васпитање.

Приликом уписа ученици природно-математичког и друштвено-језичког смера прелиминарно бирају два од четири понуђена изборна програма: 

-језик, медији и култура;

-здравље и спорт;

-уметност и дизајн;

-примењене науке.