Такмичења ученика основне школе, која су од значаја за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију су такмичења из биологије и хемије:

1) биологија:

– Такмичење из биологије – у организацији Српског биолошког друштва;

2) хемија:

– Такмичење из хемије – у организацији  Српског хемијског друштва.

Кандидату, који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из биологије или хемије, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

 

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику су такмичења из математике, физике и информатике и рачунарства, у организацији:

1) за математику – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике);

2) за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике);

3) за информатику и рачунарство – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из рачунарства).

Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из математике, физике или информатике и рачунарства, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

 

Такмичење ученика основне школе која су од значаја за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику је такмичење из страног језика, у организацији Друштва за стране језике и књижевности (енглески, немачки, руски, француски, италијански и шпански).

Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из страног језика, додељује се по 6 бодова за прво место, 4 бода за друго место и 2 бода за треће место.