Полагање пријемног испита за ученике са посебним способностима за биологију и хемију одржаће се у суботу, 1.јуна у 14:00 и то: биологија од 14 до16, хемија од 16:30 до 18:30.

  1. Ученици треба да буду у школи у 13:15;
  2. На огласној табли школе ће бити истакнут списак ученика по учионицама;
  3. Ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом ради идентификације;
  4. На клупи за рад могу да имају: флашицу са водом и прибор за рад: хемијску оловку, графитну оловку, гумицу, калкулатор са основним рачунским операцијама;
  5. Мобилни телефон је забрањен на испиту.

Полагање пријемног испита из математике за ИТ одељење одржаће се у недељу, 2.јуна у 10:00 у Гимназији „Бора Станковић“ у Нишу.

  1. Ученици треба да буду у школи у 9:15;
  2. На огласној табли школе ће бити истакнут списак ученика по учионицама;
  3. Ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом ради идентификације;
  4. На клупи за рад могу да имају: флашицу са водом и прибор за рад: лењир, троугао, угломер, шестар, хемијску оловку, графитну оловку, гумицу и калкулатор са основним рачунским операцијама(сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење);
  5. Мобилни телефон је забрањен на испиту.