За рачунарско и биохемијско одељење је продужен рок за пријаву полагања пријемног испита  до 17.5.2019.

Пријављивање пријемних испита је од 13 до 19 часова.

Приликом пријављивања ученици попуњавају ПРИЈАВУ за полагање пријемног испита коју добијају у школи или преузимају са сајта. Уз пријаву прилажу оригинални ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ који може бити и старији од 6 месеци.