Коришћењем следећих линкова можете преузети Пријаве за полагање пријемних испита за:

  • одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику,
  • билингвално одељење (енглески језик) и
  • биолошко-хемијско одељење.

PRIJAVA ZA PRIJEMNI ISPIT IT ODELJENJA 2018/2019

PRIJAVA ZA PRIJEMNI ISPIT ENGLESKI JEZIK

PRIJAVA ZA PRIJEMNI ISPIT BIOLOŠKO-HEMIJSKO ODELJENJE