Пријављивање пријемних испита је од 10.5. до 13.5.2019. од 9 до 14 часова у просторијама Гимназије.

За рачунарско одељење је продужен рок за пријаву полагања пријемног испита до 17.5.2019.

Приликом пријављивања ученици попуњавају ПРИЈАВУ за полагање пријемног испита коју добијају у школи. Уз пријаву прилажу оригинални ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ који може бити и старији од 6 месеци.