Допуном Конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2018/2019. годину, Гимназија “Бора Станковић” из Ниша ће уписати 3 одељења, односно 60 ученика, у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (шифра смера NINI GB 4R31S).