Поштовани,

Достављамо Вам текст Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената Града Ниша у 2023. години са молбом да га објавите на огласној табли школе односно факултета, као и веб сајту, ради упознавања ученика и студената са истим. Јавни позив је објављен и на веб сајту Града Ниша са кога се могу преузети обрасци за подношење пријава.

Последњи дан за подношење пријава по Јавном позиву је 20. фебруар 2023. године.

За сва евентуална додатна објашњења можете се обратити Градској управи за друштвене делатности – Сектор за образовање:

– Зоран Радуловић – тел. 018/504-526, и

– Љиљана Голубовић – тел. 018/504-528.

 

С поштовањем,

Градска управа за друштвене делатности

Сектор за образовање

Oбразац пријаве за стипендирање ученика средњих школа(6)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2023. godini

Odluka o raspisivanju javnog poziva