У нашој школи су у току децембра одржане три радионице у оквиру пројекта
„Финансијска писменост“, а у реализацији Достигнућа младих у Србији. Програм
пројекта је намењен ученицима средњих школа са циљем да разумеју колико је важно
доносити паметне финансијске одлуке. Радионице је водио бизнис ментор, Милош
Бојовић, стручњак за едукацију у Телекому Србија. На радионицама је учествовало 29
ученика наше школе. Ученици су имали прилику да сазнају шта је инвестирање, како се
планира кућни буџет, како функционишу банке, како се подижу кредити или штеди.
Утисци ученика са радионица су позитивни, јер су имали прилику да сазнају многе
појмове из финансијске писмености, које су неопходне сваком појединцу, а при томе
немају прилику да уче о томе у редовној настави.