Желимо да вас обавестимо да је јуче ЗУОВ објавио нове беслпатне онлајн материјале и алате за све ученике и наставнике, а које могу слободно да користе за учење на даљину, као и за припреме за ЗАВРШНИ ИСПИТ на крају 8. разреда и за припреме за ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ ЗА УПИС НА ФАKУЛТЕТЕ на адреси:

https://zuov.gov.rs/UCENJE-NA-DALJINU-ALATI-ZA-PRIPREMU-ZAVRSNOG-PRIJEMNOG-ISPITA-GOTOVI-TESTOVI/

Ученици 8.разреда и њихови наставници материјале за припреме завршног
испита могу пронаћи на:

http://zavrsniispit.matf.bg.ac.rs/

Ученици завршних разреда средњих школа и њихови наставници материјале за припреме завршног испита могу пронаћи на:

http://www.prijemniispit.matf.bg.ac.rs/

Осим овога, ученици и наставници могу да пронађу материјале за учење на даљину и из других наставних предмета и за ОСНОВНЕ И ЗА СРЕДЊЕ ШKОЛЕ, углавном из српског језика, математике и програмирања:

http://edusoft.matf.bg.ac.rs/