„Цена успеха је тежак рад, посвећеност послу, и одлучност да било победили или изгубили, дамо све од себе
задатку који нам је био у рукама“ – Винс Ломбарди
Ученици наше школе су и ове године, као и претходне, дали све од себе на сва три нивоа такмичења из физике.
Ово је подсећање на резултате које су 2024.год. постигли на општинском и окружном такмичењу, са посебним
освртом на резултате са државног такмичења из физике, похвала њиховом успеху, као и посвећености њихових
ментора.


Награде и похвале освојили су следећи ученици:
Први разред:
Никола Ћирић I/1, 2. награда на општинском и 1. награда на окружном такмичењу, предметни наставник
Снежана Јанковић
Ања Виденовић I/1, 2. награда на општинском и 2. награда на окружном такмичењу, предметни наставник
Снежана Јанковић
Петар Вучковић I/5, 3. награда на општинском и 3. награда на окружном такмичењу, предметни наставник Марија
Ђурић
Страхиња Илић I/5, 1. награда на општинском такмичењу, предметни наставник Марија Ђурић
Ана Мојашевић I/3, похвала на општинском и 2. награда на окружном такмичењу, предметни наставник Марија
Ђурић
Страхиња Шапић I/2 , 3. награда на окружном такмичењу, предметни наставник Снежана Јанковић

Други разред:
Лана Данковић II/5 , 3. награда на општинском, 1. награда на окружном и 2. награда на државном такмичењу,
предметни наставник Гордан Станојевић
Марко Бранковић II/5 , 1. награда на општинском, 2. награда на окружном и 3. награда на државном такмичењу,
предметни наставник Гордан Станојевић
Младен Златановић II/3 , 2. награда на општинском и похвала на окружном такмичењу, предметни наставник
Гордан Станојевић
Јован Рајковић II /2, 3. награда на општинском и похвала на окружном такмичењу, предметни наставник Гордан
Станојевић
Ана Митић II/2 , похвала на општинском такмичењу, предметни наставник Гордан Станојевић
Никола Дончов II/5 , похвала на окружном такмичењу, предметни наставник Гордан Станојевић

Трећи разред:
Петар Богдановић II/2 , 2. награда на општинском, 1. награда на окружном и 1. награда на државном такмичењу,
предметни наставник Владана Голубовић
Павле Митић III/1, 1. награда на општинском, 2. награда на окружном и 2. награда на државном такмичењу,
предметни наставник Владана Голубовић
Теодора Обрадовић III/1, 2. награда на општинском, 3. награда на окружном и 3. награда на државном
такмичењу, предметни наставник Владана Голубовић
Немања Антић III/5, 3. награда на општинском, похвала на окружном и 3. награда на државном такмичењу,
предметни наставник Гордан Станојевић
Јаков Секулић III/2, 2. награда на општинском, похвала на окружном и учешће на државном такмичењу,
предметни наставник Владана Голубовић
Тамара Маринковић III/5 , 3. награда на општинском и учешће на државном такмичењу, предметни наставник
Гордан Станојевић
Марина Стојилковић III/2 , похвала на општинском, похвала на окружном и учешће на државном такмичењу,
предметни наставник Владана Голубовић
Нина Јанковић III/3 , 3. награда на општинском такмичењу, предметни наставник Владана Голубовић
Павле Савић III/1, похвала на општинском такмичењу, предметни наставник Владана Голубовић

Четврти разред:
Марко Ђорђевић IV/2, 2. награда на општинском, 2. награда на окружном и похвала на државном такмичењу,
предметни наставник Снежана Јанковић
Петар Здравковић IV/6, 3. награда на општинском, 1. награда на окружном и учешће на државном такмичењу,
предметни наставник Ивана Илић Момчиловић
Михајло Николић IV/5 , похвала на општинском такмичењу, предметни наставник Снежана Јанковић

Честитамо свим ученицима !