Драги ђаци, поштовани родитељи,

Гимназија „Бора Станковић“ у школској 2024/2025. години, са тенденцијом свакодневног раста квалитета наставе, уписује:

  • 2 одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (40 ученика)
  • 1 одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (20 ученика)
  • 2 одељења друштвено-језичког смера (56 ученика)
  • 3 одељења природно-математичког смера (84 ученика)

За прва два наведена смера (за “ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику” и за “ученике са посебним способностима за биологију и хемију”) се поред завршног испита у основној школи, полаже пријемни испит у нашој школи. Наставници држе припремну наставу, а термини и начин реализације су у наставку.

Гимназија “Бора Станковић” у Нишу

БИОЛОГИЈА_припремна настава

МАТЕМАТИКА_припремна настава

ХЕМИЈА_припремна настава