Гимназија „Бора Станковић“ је на предлог Управног одбора „УНЕСКО клуба Београд“ добила
статус придруженог члана и евидентирана је у Светској федерацији УНЕСКО клубова у Паризу као
УНЕСКО клуб Гимназија „Бора Станковић“ Ниш. За координатора активности именована је
професорка Ивана Тонса.