Списак одобрених стипендија налази се на огласној табли школе или на wеб сајту наведеном у упутству.