Припремна настава из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику ове недеље помера се за среду 8.3.2023. године у 15,00 часова због промене смене рада школе.