Прозивка ученика првог разреда од стране одељењских старешина је у среду, 1.9.2021. год. од 13:30 часова у дворишту школе, испред главног улаза.