Гимназија „Бора Станковић“ обавештава заинтересоване ученике и родитеље, да у школској 2023/2024. години, са тенденцијом свакодневног раста квалитета наставе, уписује:

  • 2 одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (40 ученика)
  • 1 одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (20 ученика)
  • 2 одељења друштвено-језичког смера (60 ученика)
  • 3 одељења природно-математичког смера (90 ученика)

За прва два наведена смера (за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и за ученике са посебним способностима за биологију и хемију), полаже се, поред завршног испита у основној школи, пријемни испит код нас. Наставници држе припремну наставу, а термине и начине реализације можете погледати у прилогу.