Жалбе на прелиминарне резултате предати секретару Гимназије “Светозар Марковић” навођењем само шифре до среде до 14 сати.

PreliminarniRezultatiOpstinskogTakmicenja