У новој 2017/2018. школској години, школа почиње са радом 01. септембра 2017. године, у поподневној смени од 14 сати.

Свечани пријем ученика првог разреда организује се у Свечаној сали школе од 14 сати. Информације о саставу одељења и остале битне информације везане за почетак нове школске гопдине налазе се на огласној табли школе. Потребно је да ученици првог разреда дођу у школу 15 до 30 мин раније.

Информације о распореду одељења по учионицама другог, трећег и четвртог разреда налазе се такође на огласној табли школе.