Ученици КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ за полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења ће се пријављивати слањем мејла средњој школи и попунити електронски образац пријаве и у тексту мејла навести генерички број који су добили при првом онлајн пријављивању почетком априла месеца. Образац пријаве се налази на сајту министарства (ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА која се налази на следећем линку

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc  ).

У обрасцу пријаве се наводи шифра коју ученик добија и уписује се у његову књижицу. Ове шифре ће ученици доставити када их добију у матичној основној школи.

Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита тако што потврди пријем мејла (одговор мејлом).

Ученици који НИСУ УСПЕЛИ да изврше онлајн пријаву или се НИСУ УОПШТЕ пријавили (немају генерички број), могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца исте пријаве, који лично предају у школи коју  желе да упишу. Оверен примерак пријаве је доказ да је извршено пријављивање.

Календар активности за спровођење пријемног испита за упис у средњу школу за школску 2020/2021. годину се налази на линку

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/KALENDAR-PRIJEMNIH-ISPITA-LINK3.xls

С поштовањем,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Сви заинтересовани ученици за полагање пријемних испита за једно од специјализованих одељења у Гимназији “Бора Станковић” Ниш своје пријаве могу да пошаљу на емаил адресу школе: gimnazija@borastankovic.edu.rs

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА (СЛАЊЕМ МЕЈЛА ИЛИ ДИРЕКТНО) ОБАВЉА СЕ ОД 18. ДО 21. МАЈА 2020. ГОДИНЕ. 
ДИРЕКТНА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА  ОД 9:30 ДО 12:00 ЧАСОВА  У ЗГРАДИ ШКОЛЕ.