15. до 22.04.2024. године до 16:00 – Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства

19.4.2024. и 22.4.2024. – Пријављивање за пријемни испит је непосредно у матичним основним школама и  непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита од 09:00. до 16:00

11.05.2024. – Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију:

       12:00-14:00 Биологија
       15:00-17:00 Хемија

18.05.2024. – Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику:

       10:00-12:00. Математика