О СМЕРОВИМА У ГИМНАЗИЈИ ЗА КОЈЕ СЕ ПОЛАЖЕ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

                        Одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику у гимназији уведена су у гимназије у школској 2018/2019. години. Овакво одељење у гимназији представља специјализовано одељење за ученике са израженим дигиталним компетенцијама. Циљ образовања у тим одељењима је да се ученицима приближи дигитализација и њена примена у готово свим областима учења и рада.

                        Кроз програм наставе и учења ученици ће овладати свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања, упознаће се са различитим приступима решавању проблема програмирањем. Разумеће рачунарске мреже, мрежне слојеве и протоколе и знати шта је потребно да рачунарске мреже буду безбедне.

                        Поред специфичних рачунарских компетенција, ученици ће бити оспособљени да ефикасно користе програмирање и рад са базама података за решавање различитих проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу што представља  функционализацију знања.

                      

                        Новина од школске 2019/2020. године су одељења за ученике с посебним способностима за биологију и хемију у гимназији. За упис у ова одељења кандидати полажу пријемни испит на коме решавају тест из биологије или хемије. Тестови се полажу у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања, а ученици за припрему  могу  користити збирке задатака за припрему завршног испита.

                        Пријемни испит се полаже централизовано у гимназијама које су одређене као центри тестирања. Списак гимназија у којима ће се полагати пријемни испит за упис у одељења за ученике с посебним способностима за биологију и хемију у гимназији, објављен је на веб страници Министарства. Ова одељења ће бити формирана у оним гимназијама где потребан број ученика положи пријемни испит.

 

            Упис у гимназију у којој се део наставе остварује на енглеском језику обавља се за одељење природно-математичког смера.

Пријемни испит за упис у одељење у коме се део наставе остварује на енглеском језику састоји се из провере знања енглеског језика.

На пријемном испиту проверавају се знања из све четири језичке вештине (слушање, читање, писање и говор) на нивоу А2 Заједничког европског оквира за живе језике.

Пријемни испит састоји се из два дела, и то:

1) израде писменог теста из страног језика и

2) усмене провере знања страног језика.

 

                        За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено конкурсом није потребно подносити потврду о испуњености здравствених услова.

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА И ВРЕДНОВАЊУ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА СЕ НАЛАЗИ У ОДЕЉКУ “СМЕРОВИ”.