Приликом овере потврда о статусу редовног ученика потребно је да ученици понесу ђачке књижице.