Од школске 2019/2020. Гимназија “Бора Станковић” уписује одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију.